Rejestracja

AKTUALNOŚCI

10-04-2017 Z zadowoleniem informujemy, że na V Ogólnopolską Konferencję KULTURA I METODA - "Religia a kultura" zgłosiło się 31 uczestników, w tym również z zagranicznych ośrodków naukowych.
Katedra  Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych
Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana  Pawła  II
 
Roczniki Kulturoznawcze KUL

Fundacja Instytut Bałkański
_______________________________________________________________________________________________________
Plakat z programem:
http://www.kul.pl/files/723/public/Instytut/Plakaty/kul_plakat_2017_religia_a_kultura.pdf

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Kultura i metoda  "Religia a kultura"
12 maja 2017
Miejsce obrad: KUL Gmach Główny, Aleje Racławickie 14
 
Sesja plenarna (sala 208)
9.00 Otwarcie konferencji
  • Dziekan Wydziału Filozofii prof. Monika Walczak
  • Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa prof. Paweł Gondek
  • Redaktor naczelna „Roczników Kulturoznawczych” prof. Małgorzata Gruchoła
9.15 ks. prof. Piotr Moskal (KUL) – O potrzebie wartościowania świata religii
9.40 ks. dr Grzegorz Stolarski (UPH) – Czy religia potrzebuje metafizyki?
10.05 prof. Bogumiła Truchlińska (UMCS) – Aspekty metodologiczne katolickiej refleksji o kulturze w dwudziestoleciu międzywojennym
10.30 prof. Ryszard Zajączkowski (KUL) – Literatura i chrześcijaństwo – dwudziestowieczne odsłony

10.55 -11.15 Przerwa kawowa
 
11.15 prof. Paweł Mazanka (UKSW) – Artura Schopenhauera propozycja pozareligijnego zbawienia
11.40 prof. Ryszard Michalak (UZ) – Czynnik religijny w procesie kształtowania nowego wymiaru nordyckiej wspólnoty kulturowej
12.05 prof. Viara Maldjieva (UMK) – Duchowość według współczesnego człowieka. Analiza danych językowych
12.30 dr Maciej B. Stępień „Metodą – nauka, celem – religia”: współczesna ewolucja okultystycznej alternatywy dla religii na Zachodzie.

13.00 - 14.15 Przerwa obiadowa
 
14.15 Panel dyskusyjny – pytanie: Dlaczego współczesna kultura europejska odwróciła się od chrześcijaństwa, co zaproponowała w zamian, a co straciła?
Moderator: prof. Robert T. Ptaszek 
 
Sesje popołudniowe
Sekcja 1 (sala 213)
Moderator: prof. Małgorzata Gruchoła
15.30 dr Joanna Kułakowska-Lis (PWSZ Krosno) – Od sacrum do komercji – wydawnictwa okazjonalne o tematyce religijnej – charakterystyka edytorska
15.50 dr Grzegorz Kubiński (UP Kraków) – Kształtowanie przekazu religijnego w mediach społecznościowych
16.10 mgr Michał Szymański (UAM) - Sacrum w wirtualnej rzeczywistości. Symbolika i architektura sakralna w grach komputerowych
16.30 mgr Rafał Mazur (UJ) – Sacrodesign – język sacrum czy profanum?
16.50 mgr Magdalena Bryła (UJ) – Elementy religijne w indyjskiej estetyce teatru
17.10 prof. Małgorzata Gruchoła (KUL) – Konsumpcjonizm - nową religią współczesnego człowieka?
17.30 Dyskusja
Sekcja 2 (sala 208)
Moderator: prof. Robert T. Ptaszek
15.30 prof. Joanna Kulwicka-Kamińska (UMK) W nurcie Nowej Ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ‘ewangelizacji’ w Katechizmie Kościoła Katolickiego i w tekstach współczesnych ewangelizatorów
15.50 ks. prof. Peter Caban (KU Ružomberok) – Postawy wobec innych kultur. Przyczyny napięć wobec islamskich imigrantów (tolerancja, otwartość czy izolacja)
16.10 dr Beata Abdallah Krzepkowska (UŚ) – Metaforyka pojęć wchodzących w skład pola semantyczno-leksykalnego MIŁOSIERDZIA w Koranie
16.30 lic. Bartosz Piotr Bednarczyk (UJ) – Chrześcijaństwo a rewolucja w filozofii Alaina Badiou
16.50 mgr Michał Krzyżanowski (UMCS) - Być czy nie być poganinem? - chrześcijaństwo w oczach chińskich migrantów w Stanach Zjednoczonych na przykładzie twórczości Wong Chin Foo i Yan Phou Lee
17.10 mgr Michał Wróblewski (UG) – Traktat alchemiczny Aurora consurgens według Marie-Louis von Franz
17.30 Dyskusja
Sekcja 3 (sala 246)
Moderator: o dr Cyprian Moryc
15.30 dr Michał Mazurkiewicz (UJK) – Religia w malarstwie amerykańskim – Thomas Cole i jego twórczość
15.50 o. dr Cyprian Moryc (KUL) – S. Aniela Kisielewska 1892-1972. Malarka w mieście mistyków
16.10 mgr Magdalena Garnczarska (UJ) – Dionizjusz z Furny – obrońca tradycji prawosławnej w malarstwie?
16.30 mgr Piotr Popiołek (UPJPII) – Sakralna czy sekularna – sztuka i twórczość artysty współcześnie
16.50 mgr Marek Malec (UPJPII) – Polska pieśń kościelna XIX i XX wieku jako przykład wytworu kultury narodowej
17.10 mgr lic. Agnieszka Katarzyńska (UPJPII) - Polskie kolędy – ich historia, rozwój i znaczenie w kulturze narodowej. Studium na wybranych przykładach z różnych okresów historycznych.
17.30 Dyskusja
Sekcja 4 (sala 107)
Moderator: dr Tadeusz Zienkiewicz
15.30 dr Wojciech Daszkiewicz (KUL) – Religia jako nośnik cywilizacji
15.50 mgr Agnieszka Kowalska (KUL) – „Nie miłujcie świata ani tego co jest w świecie”. Biblia a kultura amiszów
16.10 mgr Karina Antczak (PAN) – Szamanizm jako system religijny w relacji z sztuką naskalną.
16.30 mgr Marta Migdał (UPJPII) – Męka Chrystusa z perspektywy tragedii Eurypidesa
16.50 mgr Anna Lachowska (UKW Bydgoszcz) – Płyty nagrobne, jako źródło do poznania elementów kultury i mentalności przedstawicieli stanu szlacheckiego w Królestwie Polskim w XV i XVI wieku. Zarys tematu na podstawie wybranych nagrobków przedstawicieli stanu szlacheckiego
17.10 Dyskusja

Konferencja na stronach Internetowych KUL:
Wydział Filozofii http://www.kul.pl/religia-a-kultura,18309.html
Instytut Kulturoznawstwa http://kulturoznawstwo.eu/religia_a_kultura.html
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu

Komitet naukowo-organizacyjny

Przewodniczący

Przewodniczący dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL Kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych
dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL
Kierownik Katedry Dialogu Religii
i Alternatywnych Ruchów Religijnych


Członkowie Komitetu


dr hab. Małgorzata Gruchoła
Redaktor Naczelna Roczników Kulturoznawczych KUL
Katedra Historii Kultury Intelektualnej


dr Tadeusz Zienkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji
Instytut Bałkańskidr hab. Marek PiwowarczykKs. dr Cyprian Janusz Moryc


Sekretarz Konferencji
Mgr Agnieszka Kowalska

zobacz wszystkich