Rejestracja

AKTUALNOŚCI

10-04-2017 Z zadowoleniem informujemy, że na V Ogólnopolską Konferencję KULTURA I METODA - "Religia a kultura" zgłosiło się 31 uczestników, w tym również z zagranicznych ośrodków naukowych.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kultura i metoda - "Religia a kultura"

 
Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” oraz Fundacja Instytut Bałkański to organizatorzy piątej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura i metoda” pt. Religia a kultura. Konferencji odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 12 maja 2017 roku

Podczas konferencji podejmowano dyskuje dotyczące następujących obszarów tematycznych:
  • Perspektywy badawcze relacji religia - kultura: historyczna, antropologiczna, socjologiczna, teologiczna, filozoficzna, kulturoznawcza
  • Kulturotwórcza rola religii
  • Relacje religia - sztuka
  • Relacje religia - nauka
  • Religijne motywacje w etyce
  • Literatura religijna – specyfika języka religijnego
  • Możliwości i ograniczenia dialogu miedzy religiami i kulturami
  • Postawy wobec innych kultur i religii: otwartość czy izolacja?
  • Alternatywy dla religii proponowane przez współczesną kulturę

W konferencji wzięło udział  30 badaczy reprezentujących 15 ośrodków naukowych
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji


Komitet naukowo-organizacyjny Konferencji tworzyli:
Dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL
Kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych
Dr hab. Małgorzata Gruchoła
Dr Tadeusz Zienkiewicz
Dr hab. Marek Piwowarczyk
Ks. dr Janusz Moryc
Mgr Agnieszka Kowalska - Sekretarz Konferencji

 
Szanowni Państwo,
 
jeszcze raz dziękujemy Państwu za udział w konferencji Religia a kultura, która odbyła się jako piąte spotkanie z cyklu „Kultura i metoda”.
Było nam niezwykle miło gościć Państwa w Lublinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że wysłuchane referaty i przeprowadzone dyskusje stały się dla Państwa naukową inspiracją. Materiały pokonferencyjne – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych dwóch niezależnych Recenzentów zostaną opublikowane w „Rocznikach Kulturoznawczych”.
Bardzo prosimy, aby artykuły zostały przesłane drogą elektroniczną na adres Redakcji: roczkult@kul.pl najpóźniej do 31 maja 2017 roku. Wskazówki redakcyjne oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej czasopisma:
 
http://www.kul.pl/o-czasopismie,art_30104.html

 

Komitet naukowo-organizacyjny

Przewodniczący

Przewodniczący dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL Kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych
dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL
Kierownik Katedry Dialogu Religii
i Alternatywnych Ruchów Religijnych


Członkowie Komitetu


dr hab. Małgorzata Gruchoła
Redaktor Naczelna Roczników Kulturoznawczych KUL
Katedra Historii Kultury Intelektualnej


dr Tadeusz Zienkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji
Instytut Bałkańskidr hab. Marek PiwowarczykKs. dr Cyprian Janusz Moryc


Sekretarz Konferencji
Mgr Agnieszka Kowalska

zobacz wszystkich